Ustvarjalnice

Danes imajo marsikateri starši občutek, da je treba otroka čim prej naučiti pisati, brati, računati … Če ob tem obvlada še kakšen tuji jezik, toliko bolje. Pa vendar mnoge študije dokazujejo, da je otrok, ki je srečen, sproščen, tudi otrok, ki dobro napreduje v miselnih sposobnostih. In kako se najbolj sprosti? Zagotovo najbolje tedaj, ko je lahko samo otrok! To možnost pa ima, če je lahko ustvarjalen na najrazličnejše načine.

Ustvarjalnice so delavnice, v katerih bodo vaši otroci ustvarjalni v družbi vrstnikov in pod vodstvom pedagoginj – strokovnjakinj z različnih področij (glasba, likovna umetnost, ples, angleščina, šport in eksperimentiranje).
Dejavnosti bodo skrbno izbrane in prilagojene starosti in sposobnostim otrok.

Otroci bodo razdeljeni v dve starostni skupini:
1. skupina: od 2. do 3. leta,
2. skupina: od 4. do 6. leta.

Srečevali se bomo ob ponedeljkih, od oktobra 2019 do maja 2020, v prostorih Gimnazije Celje – Center na Kosovelovi ulici 1 v Celju (1. skupina: 16.30– 17.15, 2. skupina: 17.15–18.00).

Predstavitvena informativna ura bo v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 16.30 na Gimnaziji Celje – Center (učilnica slovenščina 1, pritličje desno). Spoznali boste vodje delavnic in načrt dela za šolsko leto 2018/2019.

Cena: 25 evrov na mesec, oziroma 160 evrov pri enkratnem plačilu za celotno šolsko leto.

Izvajalke programov:
Barbara Arlič Kerstein, prof. glasbe (GLASBENA USTVARJALNOST),
Tanja Bračun, prof. likovne umetnosti (LIKOVNA USTVARJALNOST),
Špela Lužar, prof. športne vzgoje (PLESNA USTVARJALNOST),
Laura Kerin Jevtič, prof. angleščine in pedagogike (UČENJE TUJIH JEZIKOV),
Vesna Lavrinc, prof. biologije in sociologije (NARAVOSLOVNE DELAVNICE),
Barbara Arzenšek, prof. zgodovine (DRUŽBOSLOVJE),
Tina Bradeško, prof. športne vzgoje (GIBALNE DEJAVNOSTI).

Prijavite se lahko tukaj.

Organizator programa:
Društvo za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, D. Š. 72429658