Predstavitev pedagoginj

Barbara Arlič Kerstein – Glasba

Glasba je Barbarina spremljevalka že od mladih nog. Obiskovala je Glasbeno šolo Celje in si zadala tudi cilj, da postane učiteljica glasbe. Študirala je glasbeno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Še preden je diplomirala,  je prevzela vodenje pevskega zbora na Gimnaziji Celje – Center in z njim pričela dosegati odlične rezultate po Sloveniji in Evropi.

Zase pravi, da ji je bil vedno izziv, kako motivirati dijake, da bodo pridobili novo znanje in tako razširili svoje obzorje.

Ob rednem poučevanju, ko predaja teoretično in praktično glasbeno znanje dijakom programa predšolska vzgoja, ki ga tudi vodi, sodeluje na različnih seminarjih in piše članke o glasbeni pedagogiki.

Adriana Dellapicca Vučer – Joga za otroke

Adriana je po uradni izobrazbi doktorica veterinarske medicine, ki pa jo je življenje popeljalo na popolnoma drugačno pot. Že kot otrok je pridobila veliko izkušenj z meditacijo in jogo, med študijem pa je spoznala še aromaterapijo in tako ob diplomi na fakulteti za veterino v Zagrebu zaključila še program za družinskega terapevta na Aroma akademiji v Zagrebu. Izšolala se je tudi za učiteljico joge in inštruktorico za pilates.

Leta 2007 je doživela hudo prometno nesrečo. Takrat je zbrala vse svoje moči in znanje, ki ga je pridobila med šolanjem, ter se ob podpori ljubeče družine in odličnih terapevtov po dolgotrajni rehabilitaciji z invalidskega vozička ponovno postavila na noge. Na invalidskem vozičku je spoznala, da lahko kljub določenim oviram vsi vadimo jogo, ki nam pomaga polepšati življenje in najti srečo. Polepšanje življenja otrok (in odraslih) s posebnimi potrebami pa ji omogočata ravno pridobljeno znanje in vadba z otroki (in odraslimi) s posebnimi potrebami.

Ko je zanoslila, je začela odkrivati pozitivne učinke joge in aromaterapije za mamo, rastočega otročička, vso družino, kasneje pa tudi koristi po rojstvu otroka. Svoje znanje joge je še dodatno poglobila, tako da ga lahko deli z nosečnicami, dojenčki, celotno družino in s pari, ki želijo zanositi ali mogoče samo poglobiti svoj odnos. Vse, kar dela, dela iz srca, za boljšo in srečnejšo skupnost.

Sandra Jazbec – Ples 

Tudi Sandro je ples spremljal vse življenje. Stik z njim so pomenile prve plesne urice, že resnejše ukvarjanje z njim pa obiskovanje programa nižje baletne šole v osnovnošolskih letih. Kasneje se je srečala s sodobnim plesom, ki jo je navdušil s svobodo, ki jo dopušča v telesnem izražanju. Prav zato se  je odločila nadaljevati šolanje na umetniški gimnaziji – smer sodobni ples v Ljubljani.

Po maturi je vzporedno s študijem na Filozofski fakulteti pričela poučevati v Harlekinu, društvu za umetnost plesa v Celju. Obenem se je dodatno izobraževala na plesnih seminarjih, med drugim na dvoletnem izobraževanju STIK, namenjenem plesnim pedagogom ustvarjalnega plesa in kreativnega giba.

V osmih letih, odkar poučuje ples, je pridobila veliko pedagoških izkušenj in ustvarila številne koreografije. Svoje delo opravlja z veliko ljubeznijo. V središču poučevanja so otroci, ki se seznanijo s plesno tehniko ter preizkušajo različne načine ustvarjalnega izražanja s svojimi telesi.

Andreja Sivka – Likovna delavnica

Andreja Sivka je vzgojiteljica, zaposlena v Vrtcu Tončke Čečeve v Celju. Tam je pričela svojo kariero. Pri svojem delu izvaja aktivnosti za otroke v kurikulu, obenem pa še dodatno razvija, kar ji je posebno pri srcu – likovno umetnost.  Otrokom  ponuja različne možnosti raziskovanja in spoznavanja likovnih materialov, predvsem pa grafične tehnike.

Namen spodbujanja likovnega izražanja otrok je ustvarjalnost, razvijanje potencialov v fazi doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na umetniškem področju,  vse to pa pomeni tudi  pridobivanje  estetskih izkušenj. Sodelovanje  v natečajih in doseganje  dobrih  rezultatov (sodelovanje na Grafičnem bienalu v Žalcu, na Razstavi likovnih pedagogov v Mariboru, na Ciciumetnijah v Ljubljani … ) pa  še dodatno dviga pozitivno samopodobo otrok. Svoje znanje in izkušnje želi deliti, zato bo z veseljem sodelovala v ustvarjalnih delavnicah z otroki.